Some other reading rules

(1) Combinaţia de litere er, or, în poziţie neaccentuată reprezintă sunetul shwa [ə ]: e.g. better, doctor, actor, etc.

(2) Litera o înainte de îmbinarea de consoane ld se citeşte ca [əʊ]: old, bold, sold, etc.

(3) Îmbinarea ng la sfîrşitul cuvîntului se citeşte ca [ŋ]: (acesta este unicul sunet nazal din limba engleză) long, sang, etc.

(4) Latera o înaintea literelor m, n, v, şi îmbinarea de litere th, în majoritatea cazurilor se citeşte[ʌ]: come, son, love, mother, etc.
Excepţie: move, novel, gone, shone, approve, proverb, woman, women, honour.

(5) Literele a, o după w, qu în al doilea şi al treilea tip de silabă nu se citesc conform regulei:
w / qu + a [ wo]: want, watch, was, quantity, etc.
w / qu + ar[wɔ:]: warquarter, etc.
w  + or [wз:]: workword , etc.

(6) În îmbiarea wr litera w nu se citeşte: write, etc.

(7) În îmbinarea wh se citeşte doar prima literă w: white.
Dar înainte de litera o, invers, se citeşte  doar a doua literă, h: whole, who, whose, etc.

(8) Îmbinarea th se citeşte [ θ] în majoritatea cuvintelor noţionale: thin, Smith, etc.
În cuvintele ajutătoare, pronume, precum şi la sfîrşitul cuvintelor noţionale aflat între două vocale se citeşte [ ð]: the, this, they, bathe, etc.

(9) Îmbinarea sh se citeşte [ʃ ]: she, ship, etc.

(10) Înbinarea ch se citeşte [ ]: chin, cheap, etc.

(11) Îmbinarea gh la mijlocul şi la sfîrşitul cuvîntului nu se citeşte: eight, sigh,
DAR ghost.

(12) Litera i înainte de gh se citeşte [ai ]: high, etc.

(13) Litera i înainte de ld şi nd se citeşte [ai ]: child, kind, etc.

(14) Îmbinarea de litere ph se citeşte [f ]: phone, etc.

(15) Îmbinarea de litere ture, în poziţie neaccentuată se citeşte [ə ]: picture, lecture, future, etc.

(16) În îmbinarea kn la începutul cuvîntului likera k nu se pronunţă: know, knife, etc.

(17) Litera a înainte de th şi înainte de n, s, f + consoană se citeşte [a: ]:bath, dance, past, after, etc.

(18) Litera a înainte de l+consoană, în afară de m, f, v,  se citeşte [ ɔ:]: all, salt, etc.

(19) În îmbinarea a+lk, litera l este mută: talk, chalk, etc.

(20) Litera a înainte de l+ m / f / v,  se citeşte [ a:], litara l în aceste îmbinări este mută: half, calf, calm, halves, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s