Present Simple Tense

TIMPUL PEZENT SIMPLU
PRESENT TENSE SIMPLE

Definiţie. Prezentul simplu desemnează un eveniment (o acţiune sau o stare) care se întîmplă simultan cu momentul vorbirii (prezentul instantaneu) sau care include momentul vorbirii (prezentul generic şi habitual).

 Formă. Prezentul sumplu este identic cu infinitivul, la toate persoanele singular şi plural, cu excepţia persoanei a III – a singular, care adaugă –s / -es.

 Pronunţarea şi ortografierea.

-(e)s se pronunţă:

[s] după consoane surde: he thinks
[z] după consoane sonore sau vocale: he runs, he studies
[iz] după consoane sibilante: she washes.

Verbele say şi do au la persoana a III – a singular o pronunţare deosebită faţă de celelalte persoane:
I say [sei] – he says [sez]                              I do [du:] – he does [dʌz].

Din punct de vedere al ortografiei, majoritatea verbelor adaugă –s la persoana a IIIa singular: he walks, she sees.

Desinenţa devine –es cînd verbul se termină în s, x, z, sh, ch, tch sau o: he watches, it buzzes, he goes.

Verbele terminate în –y precedat de o consoană, schimbă y în i şi adaugă –es: I try – he tries.

Întrebuinţare. Prezentul simplu are mai multe întrebuinţări:

1.     Prezentul generic (Generic Simple Present) exprimă acţiuni generale care au loc într – un interval de timp nespecificat, dar care include momentul vorbirii: The earth moves round the sun. Birds fly. Three and three make six.

Adverbele de frecvenţă tipice pentru propoziţiile generice sînt: always, never, regurlarly, ever: Wood always floats on water.

 2.     Prezentul simplu este folosit pentru acţiuni obişnuite, repetate (Habitual Simple Prezent), care au loc într – o perioadă de timp generală sau specifică, menţionată prin adverbe sau locuţiuni adverbiale de timp ca: on Mondays, in summer, every day sau adverbe sau locuţiuni adverbiale de frecvenţă ca: often, frequently, seldom, rarely, occasionally, sometimes, once a week / month / year: I go to school every day. I usually watch TV in the evening.

Notă: Prezentul simplu desemnînd acţiuni repetate este apropiat de prezentul genericf deoarece nici el nu individualizează evenimentele sau specifică momentul acţiunii. Deosebirea între cele două folosiri ale prezentului simplu este următoarea: în propoziţiile care conţin acţiuni repetate subiectul este individualizat, pe cînd în cele generice subiectul este general: I go skiing in winter. Water boils at 100¤ Centigrade. A doctor works hard.

 3.     Prezentul instantaneu (Instantaneous Simple Present) se referă la acţiuni care sînt văzute ca avînd loc în întregime în momentul vorbirii.

Această întrebuinţare a prezentului simplu se întîlneşte:

(a)   comentarii: The goal – keeper misses the ball and one more goal is scored. Portarul nu prinde mingea şi se marchează încă un gol.
(b)  demonstraţii: I now mix the butter with the cocoa.  Acum amestec untul cu cacao.
(c)  exclamaţii: Here comes our teacher! Iată că vine profesorul nostru!

4.       Folosirea prezentului simplu cu alte valori temporale

A.   Prezentul cu valoare de viitoreste întrebuinţat în propoziţii principale:

a) pentru exprimarea datei: Tomorrow is December 21st. Mîine este 21 decembrie. Tomorrow is Saturday.  Mîine este sîmbătă.
b) Pentru redarea unor acţiuni planificate, unor aranjamente pentru viitor, conform unui orar sau program stabilit (de exemplu în excursii organizate), mai ales cu verbe de mişcare ca: go, come, leave, return, sau verbe ca begin, start, end, finish: We leave Orhei at eight. We arrive in Bălţi at ten.  Plecăm din Orhei la ora 8. Sosim în Bălţi la ora 10.

B.   Prezentul cu valoare de viitoreste întrebuinţat şi în propoziţiile subordonate:
a) de timp
, introduse de when, after, before, as soon as: We’ll get home before it gets dark. Vom ajunge acasă înainte să se întunece.
b) condiţionale, introduse de if, unless, provided, in case: If it rains on Sunday, I’ll repair my biczcle.  Dacă o să plouă duminică, am să – mi repar bicicleta.

  C.   Prezentul cu valoare de trecut se foloseşte:

a.     în naraţiuni, pentru înviorarea povestirii (prezentul istoric): One day, the little boy goes to the woods. There he finds a buried treasure.
b.    
Cu verbe ca tell, hear, learn, write, pentru a sublinia efectul prezent al unei comunicări trecute: He tells me that you have won the competition. Îmi spune că ai cîştigat concursul.

1 Response to Present Simple Tense

  1. andreea says:

    mersi mult ,super facut !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s