Citirea vocalelor în poziţie neaccentuată

  1. Literele e, i, y, a, urmate de e mut se citesc [ɪ]: delegate, etc.
  2. Literele o, u, a, care nu sunt urmate de e mut se citesc [ə]: pilot, circus, cinema, etc.
  3. Litera o în poziţie finală nu se reduce şi întotdeauna se citeşte [əʊ]: potato, tomato, etc.
  4. Sufixul -ate la substantive şi adjective se pronunţă [ɪt], dar la verbe el se pronunţă [eɪt]: a delegate / to delegate, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s