Citirea digrafelor în poziţie accentuată

Digraful este o îmbinare din două litere care se pronunţă ca un fonem. Citirea digrafelor în poziţie accentuată nu depinde de tipul silabei. Totuşi, digrafele au anumite asemănări, ceea ce permite devizarea lor în trei grupe.

! Prima grupă !
Din prima grupă fac parte digrafele care se pronunţă ca diftongii. Primul şi al doilea sunete ale digrafuşlui redau sunete scurte ale primei şi ale a doilea litere. E.g. vein /vein/, oil /ɔɪl/, etc.

!! A doua grupă !!
Din grupa a doua fac parte digrafele ce se pronunţă ca monoftongi sau diftongi, insă pronunţarea diftongului nu corespunde cu sunetele reprezentate de litere. E.g. loud /laʊd/, august /ˈɔːgəst/, etc.

!!! A treia grupă !!!
În digrafele din grupa a III-a se pronunţă sau prima sau a doua literă care, la rîndul ei, se pronunţă conform alfabetului. E.g. maid – /meɪd/se citeşte prima literă “a”; neutral – /ˈnjuːtr(ə)l/se citeşte a doua literă “u”.

Îmbinarea literelor i+e, o+e, u+e în cuvintele monosilabice pot fi considerate drept digrafe din a treia grupă ie, oe, ue, sau drept silabe deschise cu “e” mut la sfîrşit.

Îmbinarea de vocale nu întotdeauna desemnează un digraf: aceasta poate fi o îmbinare liberă de vocale ce formează două silabe şi atunci prima vocală accentuată se citeşte comform tipului I ( silabă deschisă), iar a doua vocală formează silaba neeaccentuată. E.g. diet /ˈdaɪət /, trial /ˈtraɪəl/, duel /ˈdjuːəl/, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s