About Me

CV-Europass-Condrat

 

Viorica Condrat

 Date of birth:     06/29/197981670200_10218214216620469_1263680413293871104_o

Cell number: N/A

Email: vioricacondrat79@gmail.com

WORK EXPERIENCE

01/09/2008 – Present: Higher education teaching professional

Alecu Russo Balti State University, Balti (Moldova)
▪ Teach BA and MA students
▪ Design the taught courses
▪ Carry out research
▪ Publish research
▪ Assist students in extracurricular activities

15/05/2011–10/06/2011: Translator for the OSCE/ODIHR Election Observation Mission to Moldova (EOM), Local Elections, LTO 5, Balti
OSCE/ODIHR, Chisinau (Moldova)

▪ Accurate translation from source language into target language and vice versa
▪ Interpret
▪ Assist observers

28/10/2010–01/12/2010 Translator for the OSCE/ODIHR Election Observation Mission to Moldova (EOM), Parliamentary Elections, LTO 7, Balti
OSCE/ODIHR, Chisinau (Moldova)

▪ Accurate translation from source language into target language and vice versa
▪ Interpret
▪ Assist observers

01/10/2009–01/12/2010: Coordinator of the volunteering students
Future English Language Teachers’ School, Balti (Moldova)

▪ Assist students in designing classes of English
▪ Practise co-teaching with the students

EDUCATION AND TRAINING

02/09/2013–20/01/2017: PhD

Ca’ Foscari University of Venice, Venice (Italy)
▪ Language Education
▪ English Language Teaching
▪ EFL Teaching Methods
▪ Academic Writing
▪ Development of academic writing skills
▪ The use of ICT in the instruction/learning process

09/04/2012–15/06/2012: Building Teaching Skills Through the Interactive Web American English Institute, University of Oregon, Oregon (United States)

▪ Autonomous learning
▪ Learning styles
▪ Web tools and resources

01/09/2008–25/01/2010: Master Degree in Education Sciences, Modern Educational Technologies and Principles in Foreign Languages Alecu Russo Balti University, Balti (Moldova)

▪ Foreign Language Methodology
▪ English Language Teaching
▪ The Theory and Practice of Discourse

01/09/2003–20/06/2008: Licentiate in Philology Alecu Russo Balti State University, Balti (Moldova)

▪ Teaching English as a Foreign Language
▪ Pedagogy
▪ Psychology
▪ Linguistics
▪ English Lexicology
▪ English Stylistics

PUBLICATIONS

2019

 1. Condrat,Viorica, Developing Academic Writing Skills With The Help Of Blogs, LAP LAMBERT Academic Publishing. p. 276. ISBN-13:978-620-0-46571-9; ISBN-10:6200465711; EAN:9786200465719
 2. CONDRAT, Viorica. The role technology can play to enhance students’ learning. In: The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions (conference proceedings). Bălți: Tipografia din Bălți, 2019, pp. 71-78. ISBN 978-9975-3369-3-2.
 3. Condrat, Viorica, An Analysis of Students’ Perception of Plagiarism: The case of Alecu Russo Balti State University. in: Tradiție și inovare în cercetarea științifică. Ediția a VIII-a (Materialele COLLOQUIA PROFESSORUM din 12 octombrie 2018). Bălți: Tipografia Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 58-63. ISBN: 978-9975-50-235-1.
 4. Condrat, Viorica, Establishing meaningful relationships within a small discourse community to enhance students’ academic writing skills. in: Tradiție și inovare în cercetarea științifică. Ediția a VIII-a (Materialele COLLOQUIA PROFESSORUM din 12 octombrie 2018). Bălți: Tipografia Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 54-58. ISBN: 978-9975-50-235-1.
 5. Condrat, Viorica, Tackling the Conceptual Issues in LE: Do We Develop Skills or Competences? in: Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices (symposium proceedings). Bălți: Indigou Color, 2019, pp. 53-62. ISBN: 978-9975-3316-2-3.
 6. Condrat, Viorica, The Flipped Classroom: The Role YouTube Videos Can Play to Enhance Students’ Learning. in: Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices (symposium proceedings). Bălți: Indigou Color, 2019, pp. 63-71. ISBN: 978-9975-3316-2-3.

2018

 1. Condrat, Viorica, Helping students develop higher order thinking skills. in: The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions (conference proceedings). Bălți: Profadapt, 2018 (Tipografia din Bălți), pp. 238-242. ISBN: 978-9975-3225-4-6.
 2. Bogdan, Silvia, Codrat, Viorica, SOS English: A freshman’s guide to English, Bălți: Indigou Color, 2018. ISBN: 978-9975-3276-0-2.
 3. Condrat, Viorica, Backword Design: When a good ending makes a good beginning. in: Ispiring Professional Excellence in Teaching Languages (symposium proceedings). Bălți: Indigou Color, 2018, pp. 64-75. ISBN: 978-9975-3225-4-6.
 4. Condrat, Viorica, Epistemological Framework of Language Education Research and Philosophy, in: Probleme de filologie: aspecte teoretice și practice. Ediția a IV-a (Materialele conferinței științifice naționale din 08 decembrie 2017). Bălți: Centrul editorial universitar, 2018 (Tipogr. Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți), pp. 25-31. ISBN: 978-9975-50-225-2.
 5. Condrat, Viorica, Plagiarism in academic foreign language writing, in: Tradiție și inovare în cercetarea științifică. Ediția a VII-a (Materialele COLLOQUIA PROFESSORUM din 12 octombrie 2017). Bălți: Indigou Color, 2018, pp. 61-64. ISBN: 978-9975-3225-9-1.
 6. Condrat, Viorica, Teaching Writing in EAP Contexts: A case study of students’ reactions to the use of blogs for academic writing tasks. in: La didattica delle lingue nel nuovo millennio: Le sfide dell’internazionalizzazione (Eds. Carmel Mary Coonan, Ada Bier, Elena Ballarin). Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, 2018, pp. 577-598. ISBN: 978-88-6969-228-4.

2017

 1. Condrat, Viorica, The Use of Operational Models in Language Education Research. in: Probleme de filologie: aspect teoretice și practice. Bălți: Indigou Color, 2017, pp. 195-202. ISBN: 978-9975-9904-9-3.
 2. Condrat, Viorica, Acquiring writing skills in academic contexts. in: Time for Challenges and Changes in the Teaching World (symposium proceedings). Bălți: Indigou Color, 2017, pp. 69-79. ISBN: 978-9975-9904-8-6.

2016

 1. Condrat, Viorica, Meeting the challenges of writing a research paper in a foreign language. in: Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor, Bălți: Tipografia Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2016, pp. 86-89, ISBN: 978-9975-50-177-4.

2015

 1. Condrat, Viorica, Academic Writing as an Interactive Process. in: Orientari actuale in cercetarea doctorala – Materialele colocviilor stiintifice ale doctoranzilor din 13 decembrie 2013 si 18 decembrie 2014, Tipogr. “Indigou Color”, Balti, 2015, pp. 206-212, ISBN 978-9975-3054-8-8.

2014

 1. Condrat, Viorica, The Use of Technology to Promote Learner Autonomy. in: Materialele Colocviului internaţional „Filologia secolului al XXI-lea”. Ediţia a V-a, „Creativitatea lingvală: de la semn la text”. Iaşi: Pim, 2014, ISBN 978-606-13-2121-6.

2013

 1. Condrat, Viorica, A Pragmatic Approach to Discourse. in: Analele Universităłii „Stefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, TOMUL XVIII, NR. 1, Copyright 2012, Editura Universității din Suceava, 2013, pp. 49-57, ISSN: 1584-2878.
 2. Condrat, Viorica, The Role of Cohesion in Written Discourse. in: Analele Universităłii „Stefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, TOMUL XVIII, NR. 2, Copyright 2012, Editura Universității din Suceava, 2013, pp. 28-37, ISSN: 1584-2878.

2012

 1. Condrat, Viorica, Le role des marqueurs discursifs dans le dialogue televise, in: Colocviul internațional de științe ale limbajului ”Eugeniu Coșeriu” (Chișinu – Suceava – Cernăuți) ”Normă – sistem – uz: condimensionare actuală”, Vol. 1., Ed. a 11-a. – CH.: CEP USM, 2012, pp. 476-481, ISBN 978-9975-71-216-3.
 2. Condrat, Viorica, Combining Face-to-Face and Online Learning of the Future Teachers of Foreign Languages, in: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Integrarea specialistului cu studii superioare în piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”. Bălţi, 2012, pp. 138-139, ISBN 978-9975-50-069-2.
 3. Condrat, Viorica, Dialogue as a particular type of text based on collaboration. in: Anuar de lingvistică și istorie literară, T.LI, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, București, 2012, pp. 133-139, ISSN 1583-7017.
 4. Condrat, Viorica, Les facteurs de reussite de la communication. in: ANADISS No. 13 / Juin / June 2012, Editura Universităţii Suceava, Copyright © CADISS, pp. 79-91, ISSN: 1842-0400.
 5. Condrat, Viorica, Les particularités de la communication didactique dans la classe de langue. in: ANADISS No. 14 / Décembre / December 2012, Editura Universităţii Suceava, Copyright © CADISS, pp. 39-50, ISSN: 1842-0400.

2011

 1. Condrat, Viorica, Readings in English Text Linguistics (coursebook), Balti, 2011, ISBN: 978-9975-4278-2-1.
 2. Condrat, Viorica, Strategies Creating Humor In Film Dialogue. in: Studii umaniste şi perspective interculturale : cercetări ale doctoranzilor în filologie : conferinţă internaţională : Târgu-Mureş, 14-15 aprilie 2011 / coord.: Cornel Moraru, Al. Cistelecan, Iulian Boldea. -Târgu-Mureş: Editura Universităţii “Petru Maior”, 2011, pp. 752-758, ISBN 978-606-581-021-1.
 3. Condrat, Viorica, Using Film Clips to Develop Communicative Competence. in: Materialele Colocviului ştiinţifico-practic „Promovarea limbii germane în contextul lingvisticii europene”. Chişinău, 2011,  94-96, ISBN 978-9975-71-172-2.

2010

 1. Condrat, Viorica, Defining discourse. in: Materialele conferinței științifice a studenților „Experiența de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate”. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2010, pp. 232-235, ISBN 978-9975-50-038-8.
 2. Condrat, Viorica, Intertextuality in William Somerset Maugham’s Short Story “A Friend in Need”. in: Speech and Context: Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science no.2, 2010. pp. 99-105, ISSN 1857-4149.
 3. Condrat, Viorica, Using poetry to enhance an EFL classroom. in: Teaching English: between Research and Practice: APLE Annual Conf. Materials, 13 mart. 2010, Chișinău. 2010, pp. 45-46, ISBN 978-9975-70-957-6.
 4. Condrat, Viorica, Defining literary discourse. in: Teaching English: between Research and Practice: APLE Annual Conf. Materials, 13 mart. 2010, Chișinău. 2010, pp. 47-48, ISBN 978-9975-70-957-6.

2009

 1. Condrat, Viorica, Defining character in fiction. in: Materialele conferinței științifice a studenților „Experiența de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate”. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2009, pp. 33-37, ISBN 978-8875-931-15-1.
 2. Condrat, Viorica, Conversation analysis in “Hills like White Elephants” by Ernest Hemingway. in: Speech and Context: Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science 2, 2009. pp. 109-114, ISSN 1857-4149.
 3. Condrat, Viorica, Project Work in TEFL. in: Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică și știință literară: Materialele Colocviului științific internațional orgaizat cu ocazia a 55-ea aniversare a Facultății de Limbi și Literaturi Străine. A II-a. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2009. pp. 253-254, ISBN 978-9975-931-88-5.
 4. Condrat, Viorica, Project Work in TEFL. in: Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică și știință literară: Materialele Colocviului științific internațional orgaizat cu ocazia a 55-ea aniversare a Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Ed. A II-a. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2009. pp. 314-316, ISBN 978-9975-931-88-5.

2008

 1. Condrat, Viorica, Irony as a communicative strategy. in: Materialele conferinței științifice a studenților „Experiența de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate” – vol. 2. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2008, pp. 106-113, ISBN 978-9975-931-14-4.
 2. Condrat, Viorica, Aged children in The Rocking Horse Winner by D. H. Lawrence and Araby by James Joyce. in: Materialele conferinței științifice a studenților „Experiența de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate” – vol. 2. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2008, pp. 113-121, ISBN 978-9975-931-14-4.

2006

 1. Condrat, Viorica, A comparative study of Maggie Tulliver and Emma Bovary. in: Materialele conferinței științifice a studenților „Experiența de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate”. Bălți: Presa universitară bălțeană, 2006, pp. 93-103, ISBN 978-9975-71-172-2.

Languages: Fluent in English and Italian; Romanian and Russian. Good command of French.

Hobbies:

I am interested in the way mass media develops cross culturally. I enjoy writing fiction and making up interactive language learning activities.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s