Degrees of Comparison

GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR

a)      Comparaţia saxonă (The Saxon Comparison)

Include abjectivele monosilabice, cele cu două silabe terminate în –y, –able, –er, –ow, şi alte cîteva. La comparativ primesc sufixul –er şi la superlativ sufixul –est.

Pozitiv                                 Comparativ                                   Superlativ

thick                                      thicker                                                the thickest
happy                                   happier                                                the happiest
clever                                   cleverer                                               the cleverest
dry                                       drier                                                     the driest
large                                     larger                                                   the largest
red                                       redder                                                  the reddest

Nota 1. Consoana finală a unui adjectiv monosilabi se dublează la comparativ şi superlativ dacă e precedată de o vocală scurtă (e.g. red).

Nota 2. Adjectiveleterminate în –e primesc numai –r şi –st la comparativ şi superlativ (e.g. large).

Nota 3. Adjectivele terminate în –y precedat de o consoană îl transformă pe acesta în i la comparativ şi superlativ (e.g. dry).

b)      Comparaţia franceză (The French Comparison)

Include adjectivele de două şi mai multe silabe. La comparativ, acestea sunt precedate de adverbul more, iar la superlativ de adverbul the most:

Pozitiv                                           Comparativ                                  Superlativ

interesting                                      more interesting                               the most interesting
important                                       more important                                the most important 

c)      Comparaţia iregulată (The Irregular Comparison)

Pozitiv                                          Comparativ                                  Superlativ

good                                             better                                              the best
bad                                              worse                                               the worst
old                                               older                                                 the oldest
                                                    elder                                                 the eldest
 much                                                                                      
many                                         more                                                the most
little                                           less                                                   the least
 far                                             farther                                            the farthest
                                                   further                                            the furthest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s