Citirea vocalelor în poziţie accentuată

Aici este bine de ştiut cîte tipuri de silabe sunt în limba engleză. În dependenţă de tipul silabei, una şi aceeaşi literă va reda sunete vocale diferite. În limba engleză sunt patru tipuri de silabe.

(1) Primul tip de silabă este silaba deschisă, adică silaba care se termină într-o  vocală.  Totuşi, silaba deschisă poate fi de două feluri în limba engleză:
– silabă absolut deschisă, unde forma grafică coincide cu cea fonetică (e.g. me, no, etc.);
– silaba parţial deschisă, această silabă este doar grafic deschisă şi fonetic închisă (e.g. note, Pete, bite, bone, time, tune, ape, ect.). Sunetul din acest tip de silabă va coincide cu sunetul literei respective din alfabet (e.g. a /ei/, e /i:/, etc.).
!!! După sunetele /r/, /l/, /dʒ/, litera “u” se citeşte ca /u:/, e.g. rule, flute, June. !!!

(2) Al doilea tip de silabă este silabă închisă, adică silaba care se termină într-o consoană sau mai multe consoane (cu excepţia literei “r”) (e.g. send, rap, kept, pin, ect.). Sunetul din acest tip de silabă va fi unul scurt.

(3) Al treilea tip se consideră silaba în care după vocala accentuată urmează litera “r” /a:/. În cazul dat litera “r” nu se citeşte, ea doar indică lungimea vocalei precedente (e.g. bar /ba:/, car /ka:/, etc).
!!! În cazul în care consoana “r” este dublată, atunci sunetul din silaba dată se citeşte în conformitate cu tipul al doilea de silabă (silabă închisă) (e.g. sorry, merry, etc.). !!!

(4) Al patrulea tip de silabă se aseamănă grafic cu tipul de silabă parţial deschisă, dar că în cazul dat între vocala accentuată şi “e” mut se află consoana “r”, e.g. hare, bare, bore, pure, etc.
!!! În cazul în care după vocala accentuată îtr-un cuvînt bisilabic stă consoana “r”, această vocală se va citi conform tipului al patrulea de silabă (e.g. Mary, during, etc.). !!!
!!!
sure, there fac excepţii de la regulă. De aceea cînd e vorba de limba engleză e foarte bine de avut întotdeauna un dicţionar la îndemînă 🙂 !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s