Definite Article

Articolul hotărît

 

Funcţia

Exemple

Situaţii identice  cu cele din limba română

 

1.      Însoţeşte substantive amintite anterior (în cursul conversţiei, etc. sau noţiuni cunoscute de cei ce ascultă, de toată lumea, etc.).

 

 

2.      Însoţeşte substantive caracterizate de atribute.

 

 

3.      Însoţeşte substantive folosite în sensul lor cel mai general.

 

 

4.      Transformă unele adjective în substantive (la plural; rareori la singular).

 

 

 

5.      E folosit înaintea unor substantive proprii:

a)      nume de rîuri, fluvii

b)      nume de mări şi oceane

c)      nume de munţi, dealuri

d)      nume de instituţii

e)      nume de ziare engleze

f)        nume de familie la plural

 

Give me the book.

Open the window!

The sun rises at seven.

Where is the boy?

 

I saw him at the door of the house.

 

 

 

The sparrow is a bird.

 

 

 

The English = englezii

The new = noul

The poor = săracii

 

 

the Thames

the Mediterranean

the Carpathians

the British Museum

the Times

the Smiths

Situaţii deosebite

de cele din limba română

 

6.      E folosit între prepoziţie şi substantiv

 

 

7.      Apare într-un număr de expresii

 

in the field

in the country

 

for the time being = pentru moment

on the whole = în general

not in the least = cîtuşi de puţin

 

Cazuri de omisie a articolului

Situaţii concrete

Exemple

1)      În titluri (mai ales de articole)

 

 

2)      În indicaţii scenice

 

 

3)      În dicţionare

 

4)      În telegrame

 

Sailor Lost from Sub (A Sailor Was Lost from a Submarine)

 

Smith goes table L. (Smith goes to the table on the left)

 

 

Wolf n. wild animal like a large dog

Articolul hotărât se foloseşte cu următoarele clase de nume proprii:

a)      Substantive la plural: the Browns – familia Brown, the Netherlands – Olanda, the Hebrides – insulele Hibride, the Alps – Alpii, the Carpathians – Crpaţii

b)      Denumiri geografice:

          nume de rîuri: the Danube, the Thames

          nume de mări şi oceane: the Black Sea, the Atlantic Ocean

          nume de canaluri: the Suez Canal, the Panama Canal

          nume de deşerturi, golfuri, capuri: the Sahara, the Persian Gulf, the Cape of Good Hope

c)      nume de instituţii:

          hoteluri şi restaurante: the Lido (Hotel), the Berlin Restaurant, the Savoy

          teatre, cinematografe, cluburi: the National Theatre, the Capitol cinema

          muzee, biblioteci: the British Museum, the National History Museum, the Central University Library

d)      nume de ziare: the Times, the Daily Telegraph, the Guardian

Numele de reviste au de obicei articolul zero: Life, English Language Teaching Journal

e)      nume de vase: the Transylvania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s